Khamis, 3 Mei 2012

RPH MINGGU 13 ( 26 -30 MAC 2012 )

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA Tingkatan : 1E, 1D Tarikh : 26.03.2012 ( ISNIN ) Masa :2.00 – 3.10 ptg, 5.10- 6.20 ptg Tempoh : 70 minit TATABAHASA : KATA KERJA Sub: Kata Nama Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat : 1. menyatakan makna kata kerja 2. Menyatakan 2 golongan kata kerja Hasil Pembelajaran : Fokus Utama : 1.1 Fokus Sampingan : 1.2 Aktiviti : 1. Perbincangan makna kata kerja 2. Menyatakan 2 golongan kata Penyerapan dan penerapan : Ilmu : Pendidikan Moral Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, M.S 21 -22 buku teks Catatan : Semakan buku latihan Refleksi : Matapelajaran : SEJARAH Tingkatan : 3C Tarikh : 26.03.2012 ( ISNIN ) Masa : 3.25 – 4.00 ptg Tempoh : 70 minit Tajuk :Bab 2 ; Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu Sub : Tanah Melayu selepas kekalahan Jepun i. Keganasan 14 hari Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat : 1. Mengumpul maklumat tentang “Keganasan 14 Hari” 2. Menceritakan tentang latar belakang Bintang Tiga 3. Menyatakan tujuan pembentukan Pentadbiran Tentera British (BMA) Hasil Pembelajaran : Penyerapan dan penerapan :- Ilmu : Pendidikan Moral Nilai : Berani menyatakan pendapat Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks KBSM Ting. 3 m/s 44- 49 Catatan : Pelajar diminta melukis peta Konsep Refleksi : Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA Tingkatan : 1D Tarikh : 27.03.2012 ( SELASA ) Masa : 12.50 – 2.00 ptg Tempoh : 70 minit Tajuk : Bab 3 :Mutiara Hitam Dari Sabah. Karangan Format : SURAT KIRIMAN BIASA Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat : 1. menyatakan format soalan surat 2. Menghasilkan surat kiriman lengkap panjangnya 180 patah perkataan Hasil Pembelajaran : Fokus Utama : 1.1 Fokus Sampingan : 1.2 Aktiviti : 1. Perbincangan bentuk surat 2. Menulis contoh surat dalam buku karangan masing-masing. Penyerapan dan penerapan : Ilmu : Pendidikan Moral Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks m/s 17, Catatan : Jumlah pelajar 38 Refleksi : Pelajar lebih suka membuat secara berpasangan. Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA Tingkatan : 3B Tarikh : 27.03.2012 ( SELASA ) Masa : 3.25 – 4.35 ptg Tempoh : 70 minit TATABAHASA : Sub: Kata Adjektif Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat : 1. menyatakan makna kata adjektif 2. Menyatakan 9 golongan kata adjektif Hasil Pembelajaran : Fokus Utama : 1.1 Fokus Sampingan : 1.2 Aktiviti : 1. Perbincangan makna kata adjektif 2. Menyatakan 9 golongan kata kata adjektif Penyerapan dan penerapan : Ilmu : Pendidikan Moral Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan Catatan : Semakan buku latihan Refleksi : Pelajar lebih suka dibimbing secara individu Matapelajaran : SEJARAH Tingkatan : 3F Tarikh : 27.03. 2012 ( SELASA ) Masa : 4.35 -5.45 ptg Tempoh : 70 minit Tajuk : MALAYAN UNION Tajuk :Bab 2 ; Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu Sub : Tanah Melayu selepas kekalahan Jepun i. Keganasan 14 hari Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat : a. Mengumpul maklumat tentang “Keganasan 14 Hari” b. Menceritakan tentang latar belakang Bintang Tiga c. Menyatakan tujuan pembentukan Pentadbiran Tentera British (BMA) Hasil Pembelajaran : Penyerapan dan penerapan :- Ilmu : Pendidikan Moral Nilai : Berani menyatakan pendapat Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks KBSM Ting. 3 m/s 44- 49 Catatan : Pelajar diminta melukis peta Konsep Refleksi : Pelajar lebih suka dalam bentuk penceritaan Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA Tingkatan : 1D Tarikh : 28.03.2012 ( RABU ) Masa :2.00 – 3.10 ptg Tempoh : 70 minit Antologi : Kasut Kelopak Jantung Genre : Pantun Tajuk : Pantun 4 kerat ( Berjimat Cermat ) Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat : 1. menyatakan makna rangkap 2. menyatakan makna pantun mengikut rangkap Hasil Pembelajaran : Fokus Utama : 1.11 Fokus Sampingan : 1.2 Aktiviti : 1. Perbincangan makna pantun 2. Bacaan pantun secara beramai-ramai. Penyerapan dan penerapan : Ilmu : Pendidikan Moral Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Refleksi : Pelajar suka membaca beramai-ramai. Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA Tingkatan : 3B Tarikh :28.03.2012 ( RABU ) Masa : 3.25 – 4.35 ptg Tempoh : 70 minit KARANGAN Kertas 2 Bahagian C KarangAN Bentuk : Peribahasa Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat : 1. menyatakan bentuk soalan yang dalam peperiksaan 2. Menghasilkan karanganjenis peribahasa lengkap panjangnya 180 patah perkataan Hasil Pembelajaran : Fokus Utama : 1.1 Fokus Sampingan : 1.2 Aktiviti : 1. Perbincangan makna peribahasa yang diberikan 2. Menyatakan 3 kepentingan peribahasa dalam kehidupan Penyerapan dan penerapan : Ilmu : Pendidikan Moral Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal Bahan Bantu Mengajar : Buku Kerja TES Standard m.s 53 Refleksi : Pelajar lebih suka membuat secara berpasangan. Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA Tingkatan : 1E Tarikh : 29.03.2012 ( KHAMIS ) Masa :3.40 – 4.40 ptg Tempoh : 60 minit Tajuk : Bab 3 :Mutiara Hitam Dari Sabah. Karangan Format : SURAT KIRIMAN BIASA Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat : 1. menyatakan format soalan surat 2. Menghasilkan surat kiriman lengkap panjangnya 180 patah perkataan Hasil Pembelajaran : Fokus Utama : 1.1 Fokus Sampingan : 1.2 Aktiviti : 1. Perbincangan bentuk surat 2. Menulis contoh surat dalam buku karangan masing-masing. Penyerapan dan penerapan : Ilmu : Pendidikan Moral Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks m/s 17, Catatan : Jumlah pelajar 38 Refleksi : Pelajar lebih suka membuat secara berpasangan Matapelajaran : SEJARAH ( Sambungan ) Tingkatan : 3C, 3F Tarikh : 29.03. 2012 ( KHAMIS ) Masa : 12.25 -2.25 ptg,4.40 – 5.20 ptg Tempoh : 60 minit, 30 minit Tajuk :Bab 2 ; Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu Sub : Tanah Melayu selepas kekalahan Jepun i. Keganasan 14 hari Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat : 1. Mengumpul maklumat tentang “Keganasan 14 Hari” 2. Menceritakan tentang latar belakang Bintang Tiga 3. Menyatakan tujuan pembentukan Pentadbiran Tentera British (BMA) Hasil Pembelajaran : Penyerapan dan penerapan :- Ilmu : Pendidikan Moral Nilai : Berani menyatakan pendapat Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks KBSM Ting. 3 m/s 44- 49 Catatan : Pelajar diminta melukis peta Konsep Refleksi : Pelajar lebih suka dalam bentuk penceritaan Matapelajaran : BAHASA MELAYU Tingkatan : 1E Tarikh :30 .03.2012 ( JUMAAT ) Masa :2.35 -3.45 ptg Tempoh : 70 minit Antologi : Kasut Kelopak Jantung Genre : Pantun Tajuk : Pantun 4 kerat ( Berjimat Cermat ) Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat : 1. menyatakan makna rangkap 2. menyatakan makna pantun mengikut rangkap Hasil Pembelajaran : Fokus Utama : 1.11 Fokus Sampingan : 1.2 Aktiviti : 1. Perbincangan makna pantun 2. Bacaan pantun secara beramai-ramai. Penyerapan dan penerapan : Ilmu : Pendidikan Moral Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Refleksi : Pelajar suka membaca beramai-ramai. Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA ( KOMSAS ) Tingkatan : 3B Tarikh : 30.03.2012 ( JUMAAT ) Masa : 5.10 – 6.20 ptg Tempoh : 70 minit ANTOLOGI TEKS ( Harga Sebuah Lukisan ) GENRE : SYAIR SYAIR PANDUAN UNTUK REMAJA Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat : 1. menyatakan secara ringkas maksud syair setiap rangkap 2. Menyatakan 4 nilai dan pengajarn yang dibuat dari pembacaan syair. Hasil Pembelajaran : Fokus Utama : 1.1 Fokus Sampingan : 1.2 Aktiviti : 1. Perbincangan tema dan pengajaran dalam syair dan kepentingan syair dalam kehidupan 2. Pejar diminta menjawab 5 soalan kefahaman yang diberikan. Penyerapan dan penerapan : Ilmu : Pendidikan Moral Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersional Bahan Bantu Mengajar : ANTOLOGI TEKS ( Harga Sebuah Lukisan ) Catatan : Pelajar diminta menulis nota. Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan.

Isnin, 16 April 2012

RANCANGAN MINGGU 12 ( 19 - 23 MAC 2012 )

MINGGU 12
TARIKH : 19 – 23 MAC 2012
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 1E, 1D
Tarikh : 19.03.2012 ( ISNIN )
Masa :2.00 – 3.10 ptg, 5.10- 6.20 ptg
Tempoh : 70 minit
KERTAS 1 SOALAN 1- 40
PEMBETULAN KERTAS UJIAN 1
CATATAN : Markah direkodkan dan diserahkan kepada GT.

Matapelajaran : SEJARAH
Tingkatan : 3C
Tarikh : 19.03.2012 ( ISNIN )
Masa : 3.25 – 4.00 ptg
Tempoh : 35 minit
PEMBETULAN KERTAS PRA PMR 1 2012
No. 1- 30
CATATAN : Markah direkodkan dan diserahkan kepada GT.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 1D
Tarikh : 20.03.2012 ( SELASA )
Masa : 12.50 – 2.00 ptg
Tempoh : 70 minit
KERTAS 1 SOALAN 1- 40
PEMBETULAN KERTAS UJIAN 1
CATATAN : Markah direkodkan dan diserahkan kepada GT.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 3B
Tarikh : 20.03.2012 ( SELASA )
Masa : 3.25 – 4.35 ptg
Tempoh : 70 minit
KERTAS 1 SOALAN 1- 40
PEMBETULAN KERTAS PRA PMR 1 2012
CATATAN : Markah direkodkan dan diserahkan kepada GT.

Matapelajaran : SEJARAH
Tingkatan : 3F
Tarikh : 20.03. 2012 ( SELASA )
Masa : 4.35 -5.45 ptg
Tempoh : 70 minit
PEMBETULAN KERTAS PRA PMR 1 2012
No. 1 -30
CATATAN : Markah direkodkan dan diserahkan kepada GT.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 1D
Tarikh : 21.03.2012 ( RABU )
Masa :2.00 – 3.10 ptg
Tempoh : 70 minit
KERTAS 2 SOALAN 1
PEMBETULAN KERTAS UJIAN 1
Jawapan Isi tempat kosong.
CATATAN : Markah direkodkan dan diserahkan kepada GT.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 3B
Tarikh :21.03.2012 ( RABU )
Masa : 3.25 – 4.35 ptg
Tempoh : 70 minit
KERTAS 2 SOALAN A I,II dan B.
PEMBETULAN KERTAS PRA PMR 1 2012
CATATAN : Markah direkodkan dan diserahkan kepada GT.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 1E
Tarikh : 22.03.2012 ( KHAMIS )
Masa :3.40 – 4.40 ptg
Tempoh : 60 minit
PEMBETULAN KERTAS UJIAN 1
Jawapan Isi tempat kosong.
CATATAN : Markah direkodkan dan diserahkan kepada GT.

Matapelajaran : SEJARAH ( Sambungan )
Tingkatan : 3C, 3F
Tarikh : 22.03. 2012 ( KHAMIS )
Masa : 12.25 -2.25 ptg,4.40 – 5.20 ptg
Tempoh : 60 minit, 30 minit
PEMBETULAN KERTAS PRA PMR 1 2012
No. 31- 60
CATATAN : Markah direkodkan dan diserahkan kepada GT.

Matapelajaran : BAHASA MELAYU
Tingkatan : 1E
Tarikh :23 .03.2012 ( JUMAAT )
Masa :2.35 -3.45 ptg
Tempoh : 70 minit
PEMBETULAN KERTAS UJIAN 1
Jawapan Isi tempat kosong.
CATATAN : Markah direkodkan dan diserahkan kepada GT.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA ( KOMSAS )
Tingkatan : 3B
Tarikh : 23.03.2012 ( JUMAAT )
Masa : 5.10 – 6.20 ptg
Tempoh : 70 minit
KERTAS 2 SOALAN C dan D.
PEMBETULAN KERTAS PRA PMR 1 2012
CATATAN : Markah direkodkan dan diserahkan kepada GT.

MINGGU 11 ( 12 - 18 MAC 2012)

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1

RANCANGAN MINGGU 10 ( 5 - 9 MAC 2012 )

MINGGU PEPERIKSAAN SMKS
CATATAN : MENGAWAS MENGIKUT JADUAL WAKTU PERIBADI

Ahad, 18 Mac 2012

RANACANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 9 ( 27 - 03 MAC 2012 )

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 1E, 1D
Tarikh : 27.02.2012 ( ISNIN )
Masa :2.00 – 3.10 ptg, 5.10- 6.20 ptg
Tempoh : 70 minit
TATABAHASA : KATA KERJA
Sub: Kata Nama
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan makna kata kerja
2. Menyatakan 2 golongan kata kerja
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan makna kata kerja
2. Menyatakan 2 golongan kata
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, M.S 21 -22 buku teks
Catatan : Semakan buku latihan
Refleksi : Pelajar memberikan kerjasama

Matapelajaran : SEJARAH
Tingkatan : 3C
Tarikh : 27.02.2012 ( ISNIN )
Masa : 3.25 – 4.00 ptg
Tempoh : 70 minit
Tajuk :Bab 2 ; Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu
Sub : Tanah Melayu selepas kekalahan Jepun
i. Keganasan 14 hari
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. Mengumpul maklumat tentang “Keganasan 14 Hari”
2. Menceritakan tentang latar belakang Bintang Tiga
3. Menyatakan tujuan pembentukan Pentadbiran Tentera British (BMA)
Hasil Pembelajaran :
Penyerapan dan penerapan :-
Ilmu : Pendidikan Moral
Nilai : Berani menyatakan pendapat
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks KBSM Ting. 3 m/s 44- 49
Catatan : Pelajar diminta melukis peta Konsep
Refleksi : Semakan nota secara individu

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 1D
Tarikh : 28.02.2012 ( SELASA )
Masa : 12.50 – 2.00 ptg
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Bab 3 :Mutiara Hitam Dari Sabah.
Karangan Format : SURAT KIRIMAN BIASA
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan format soalan surat
2. Menghasilkan surat kiriman lengkap panjangnya 180 patah perkataan
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan bentuk surat
2. Menulis contoh surat dalam buku karangan masing-masing.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks m/s 17,
Catatan : Jumlah pelajar 38
Refleksi : Pelajar lebih suka membuat secara berpasangan.


Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 3B
Tarikh : 28.02.2012 ( SELASA )
Masa : 3.25 – 4.35 ptg
Tempoh : 70 minit
TATABAHASA :
Sub: Kata Adjektif
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan makna kata adjektif
2. Menyatakan 9 golongan kata adjektif
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan makna kata adjektif
2. Menyatakan 9 golongan kata kata adjektif
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Catatan : Semakan buku latihan
Refleksi : Pelajar lebih suka dibimbing secara individu

Matapelajaran : SEJARAH
Tingkatan : 3F
Tarikh : 28.02. 2012 ( SELASA )
Masa : 4.35 -5.45 ptg
Tempoh : 70 minit
Tajuk : MALAYAN UNION
Tajuk :Bab 2 ; Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu
Sub : Tanah Melayu selepas kekalahan Jepun
i. Keganasan 14 hari
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
a. Mengumpul maklumat tentang “Keganasan 14 Hari”
b. Menceritakan tentang latar belakang Bintang Tiga
c. Menyatakan tujuan pembentukan Pentadbiran Tentera British (BMA)
Hasil Pembelajaran :
Penyerapan dan penerapan :-
Ilmu : Pendidikan Moral
Nilai : Berani menyatakan pendapat
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks KBSM Ting. 3 m/s 44- 49
Catatan : Pelajar diminta melukis peta Konsep
Refleksi : Pelajar lebih suka dalam bentuk penceritaan

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 1D
Tarikh : 29.02.2012 ( RABU )
Masa :2.00 – 3.10 ptg
Tempoh : 70 minit
Antologi : Kasut Kelopak Jantung
Genre : Pantun
Tajuk : Pantun 4 kerat ( Berjimat Cermat )
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan makna rangkap
2. menyatakan makna pantun mengikut rangkap
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.11
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan makna pantun
2. Bacaan pantun secara beramai-ramai.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks,
Refleksi : Pelajar suka membaca beramai-ramai.


Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 3B
Tarikh :29.02.2012 ( RABU )
Masa : 3.25 – 4.35 ptg
Tempoh : 70 minit
KARANGAN Kertas 2 Bahagian C
KarangAN Bentuk : Peribahasa
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan bentuk soalan yang dalam peperiksaan
2. Menghasilkan karanganjenis peribahasa lengkap panjangnya 180 patah perkataan
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan makna peribahasa yang diberikan
2. Menyatakan 3 kepentingan peribahasa dalam kehidupan
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Buku Kerja TES Standard m.s 53
Refleksi : Pelajar lebih suka membuat secara berpasangan.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 1E
Tarikh : 01.03.2012 ( KHAMIS )
Masa :3.40 – 4.40 ptg
Tempoh : 60 minit
Tajuk : Bab 3 :Mutiara Hitam Dari Sabah.
Karangan Format : SURAT KIRIMAN BIASA
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan format soalan surat
2. Menghasilkan surat kiriman lengkap panjangnya 180 patah perkataan
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan bentuk surat
2. Menulis contoh surat dalam buku karangan masing-masing.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks m/s 17,
Catatan : Jumlah pelajar 38
Refleksi : Pelajar lebih suka membuat secara berpasangan

Matapelajaran : SEJARAH ( Sambungan )
Tingkatan : 3C, 3F
Tarikh : 01.03. 2012 ( KHAMIS )
Masa : 12.25 -2.25 ptg,4.40 – 5.20 ptg
Tempoh : 60 minit, 30 minit
Tajuk :Bab 2 ; Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu
Sub : Tanah Melayu selepas kekalahan Jepun
i. Keganasan 14 hari
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. Mengumpul maklumat tentang “Keganasan 14 Hari”
2. Menceritakan tentang latar belakang Bintang Tiga
3. Menyatakan tujuan pembentukan Pentadbiran Tentera British (BMA)
Hasil Pembelajaran :
Penyerapan dan penerapan :-
Ilmu : Pendidikan Moral
Nilai : Berani menyatakan pendapat
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks KBSM Ting. 3 m/s 44- 49
Catatan : Pelajar diminta melukis peta Konsep
Refleksi : Pelajar lebih suka dalam bentuk penceritaan

Matapelajaran : BAHASA MELAYU
Tingkatan : 1E
Tarikh :02 .03.2012 ( JUMAAT )
Masa :2.35 -3.45 ptg
Tempoh : 70 minit
Antologi : Kasut Kelopak Jantung
Genre : Pantun
Tajuk : Pantun 4 kerat ( Berjimat Cermat )
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan makna rangkap
2. menyatakan makna pantun mengikut rangkap
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.11
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan makna pantun
2. Bacaan pantun secara beramai-ramai.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks,
Refleksi : Pelajar suka membaca beramai-ramai.


Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA ( KOMSAS )
Tingkatan : 3B
Tarikh : 02.03.2012 ( JUMAAT )
Masa : 5.10 – 6.20 ptg
Tempoh : 70 minit
ANTOLOGI TEKS ( Harga Sebuah Lukisan )
GENRE : PROSA TRADISIONAL
HIKAYAT KELANTAN
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan secara ringkas synopsis prosa tradisonal
2. Menyatakan 4 watak yang terdapat dalam prosa
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan tema dan pengajaran dalam sajak dan kepentingan sajak dalam kehidupan
2. Pejar diminta menjawab 5 soalan kefahaman yang diberikan.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersional
Bahan Bantu Mengajar : ANTOLOGI TEKS ( Harga Sebuah Lukisan )
Catatan : Pelajar diminta menulis nota.
Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan.

Matapelajaran : BAHASA MELAYU
Tingkatan : 1E
Tarikh :3 .02.2012 ( SABTU )
Masa :12.40 -1.15 ptg
Tempoh : 70 minit
Antologi : Kasut Kelopak Jantung
Genre : SAJAK
Tajuk : LEBAH DAN MADU
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan makna rangkap
2. menyatakan makna pantun mengikut rangkap
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.11
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan makna pantun
2. Bacaan pantun secara beramai-ramai.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks,
Refleksi : Pelajar suka membaca beramai-ramai.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA ( KOMSAS )
Tingkatan : 3B
Tarikh : 3.03.2012 ( SABTU )
Masa : 3.15 – 4.25 ptg
Tempoh : 70 minit
1. ISTANA MENANTI
2. DI SEBALIK WAJAH
ULANGKAJI : SINOPSIS
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan secara ringkas synopsis prosa tradisonal
2. Menyatakan 4 watak yang terdapat dalam prosa
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan tema dan pengajaran dalam sajak dan kepentingan sajak dalam kehidupan
2. Pejar diminta menjawab 5 soalan kefahaman yang diberikan.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersional
Bahan Bantu Mengajar : ANTOLOGI TEKS ( Harga Sebuah Lukisan )
Catatan : Pelajar diminta menulis nota.
Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan.

Matapelajaran : BAHASA MELAYU
Tingkatan : 1E
Tarikh :3 .02.2012 ( SABTU )
Masa :12.40 -1.15 ptg
Tempoh : 70 minit
Antologi : Kasut Kelopak Jantung
Genre : SAJAK
Tajuk : LEBAH DAN MADU
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan makna rangkap
2. menyatakan makna pantun mengikut rangkap
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.11
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan makna pantun
2. Bacaan pantun secara beramai-ramai.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks,
Refleksi : Pelajar suka membaca beramai-ramai.


Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA ( KOMSAS )
Tingkatan : 3B
Tarikh : 3.03.2012 ( SABTU )
Masa : 3.15 – 4.25 ptg
Tempoh : 70 minit
1. ISTANA MENANTI
2. DI SEBALIK WAJAH
ULANGKAJI : SINOPSIS
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan secara ringkas synopsis prosa tradisonal
2. Menyatakan 4 watak yang terdapat dalam prosa
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan tema dan pengajaran dalam sajak dan kepentingan sajak dalam kehidupan
2. Pejar diminta menjawab 5 soalan kefahaman yang diberikan.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersional
Bahan Bantu Mengajar : ANTOLOGI TEKS ( Harga Sebuah Lukisan )
Catatan : Pelajar diminta menulis nota.
Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan.

Isnin, 5 Mac 2012

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN : MINGGU 8 ( 20 - 24 FEBRUARI 2012 )

Matapelajaran : BAHASA MELAYU
Tingkatan : 1E, 1D
Tarikh : 20.02.2012 ( ISNIN )
Masa :2.00 – 3.10 ptg, 5.10- 6.20 ptg
Tempoh : 70 minit
TATABAHASA : KATA ADJEKTIF
Sub: Bentuk Kata Adjektif
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan makna kata adjektif
2. Menyatakan 9 bentuk kata kerja
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan makna kata adjektif
2. Menyatakan 2 golongan kata
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, M.S 36 -37 buku teks
Catatan : Semakan buku latihan
Refleksi : Latihan secara individu.

Matapelajaran : SEJARAH
Tingkatan : 3C
Tarikh : 20.02.2012 ( ISNIN )
Masa : 3.25 – 4.00 ptg
Tempoh : 35 minit
Tajuk: PENERANGAN PBS 2012
TAJUK : KAJIAN PRODUK TEMPATAN YANG TERDAPAT DI NEGARA KITA
1. Makanan
2. Pakaian
3. Kraftangan
4. Pertukangan ( Kerja kayu atau logam )
Elemen :
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. Menyatakan sebab penubuhan PBT
2. Mengemukakan ciri-ciri yang terdapat dalam PBT
Hasil Pembelajaran :
Penyerapan dan penerapan :-
Ilmu : Pendidikan Moral
Nilai : Kesanggupan berjuang untuk mempertahankan maruah bangsa
Bahan Bantu Mengajar :PBE 2012
Catatan : Nota disediakan pelajar menggariskan nota penting.
Refleksi :Pelajar Memberikan kerjasama.

Matapelajaran : BAHASA MELAYU
Tingkatan : 1D
Tarikh : 21.02.2012 ( SELASA )
Masa : 12.50 – 2.00 ptg
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Bab 4 : MANISNYA SENYUMANMU
Karangan: SURAT KIRIMAN RASMI
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan format soalan surat rasmi
2. Menghasilkan surat kiriman lengkap panjangnya 180 patah perkataan
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan bentuk surat rasmi
2. Menulis contoh surat rasmi dalam buku karangan masing-masing.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Buku Nota Efektif m/s 17,
Catatan : Jumlah pelajar 38
Refleksi : Pelajar lebih suka membuat secara berpasangan.


Matapelajaran : BAHASA MELAYU
Tingkatan : 3B
Tarikh : 21.02.2012 ( SELASA )
Masa : 3.25 – 4.35 ptg
Tempoh : 70 minit
TATABAHASA :
Sub: Kata Adjektif ( Sambungan )
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan makna kata adjektif
2. Menyatakan 9 golongan kata adjektif
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan makna kata adjektif
2. Menyatakan 9 golongan kata kata adjektif
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Catatan : Semakan buku latihan
Refleksi : Pelajar lebih suka dibimbing secara individu


Matapelajaran : SEJARAH
Tingkatan : 3F
Tarikh : 21.02. 2012 ( SELASA )
Masa : 4.35 -5.45 ptg
Tempoh : 70 minit
Tajuk : MALAYAN UNION
Tajuk :Bab 2 ; Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu
i. Tujuan Penubuhan
ii. Ciri-ciri Malayan Union.
Sub
Reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
a. Menyatakan sebab penubuhan Malayan Union
b. Mengemukakan cirri-ciri Perlembagaan Malayan Union
c. Mentakrifkan konsep Jus Soli
Hasil Pembelajaran :
Penyerapan dan penerapan :-
Ilmu : Pendidikan Moral
Nilai : Berani menyatakan pendapat
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks KBSM Ting. 3 m/s 48 -53
Catatan : Pelajar diminta melukis peta Konsep
Refleksi : Pelajar lebih suka dalam bentuk penceritaan

Matapelajaran : BAHASA MELAYU
Tingkatan : 1D
Tarikh : 22.02.2012 ( RABU )
Masa :2.00 – 3.10 ptg
Tempoh : 70 minit
Novel : Istana Menanti
Sub : Sinopsis Bab 1,2 dan 3
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan makna sinopsis
2. menyatakan secara lisan sinopsis bab 1, 2 dan 3
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.11
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Pembacaan secara individu
2. Latihan mengisi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberikan
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks,
Refleksi : Pelajar suka membaca beramai-ramai.


Matapelajaran : BAHASA MELAYU
Tingkatan : 3B
Tarikh :22.02.2012 ( RABU )
Masa : 3.25 – 4.35 ptg
Tempoh : 70 minit
KARANGAN Kertas 2 Bahagian C
Peribahasa : Belakang parang kalau diasah akan menjadi tajam.
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan bentuk soalan yang dalam peperiksaan
2. Menghasilkan karangan jenis peribahasa lengkap panjangnya 180 patah perkataan
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan makna peribahasa yang diberikan
2. Menyatakan 3 kepentingan peribahasa dalam kehidupan
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Buku Kerja TES Standard m.s 53
Refleksi : Pelajar lebih suka membuat secara berpasangan.

Matapelajaran : BAHASA MELAYU
Tingkatan : 1E
Tarikh : 23.02.2012 ( KHAMIS )
Masa :3.40 – 4.40 ptg
Tempoh : 60 minit
Tajuk : Bab 4 : MANISNYA SENYUMANMU
Karangan: SURAT KIRIMAN RASMI
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan format soalan surat rasmi
2. Menghasilkan surat kiriman lengkap panjangnya 180 patah perkataan
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan bentuk surat rasmi
2. Menulis contoh surat rasmi dalam buku karangan masing-masing.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Buku Nota Efektif m/s 17,
Catatan : Jumlah pelajar 38
Refleksi : Pelajar lebih suka membuat secara berpasangan.

Matapelajaran : SEJARAH ( Sambungan )
Tingkatan : 3C,
Tarikh : 23.02. 2012 ( KHAMIS )
Masa : 12.25 -2.25 ptg,4.40 – 5.20 ptg
Tempoh : 60 minit, 30 minit
Tajuk :Bab 2 ; Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu
i. Tujuan Penubuhan
ii. Ciri-ciri Malayan Union.
Sub
Reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
a. Menyatakan sebab penubuhan Malayan Union
b. Mengemukakan ciri-ciri Perlembagaan Malayan Union
c. Mentakrifkan konsep Jus Soli
Hasil Pembelajaran :
Penyerapan dan penerapan :-
Ilmu : Pendidikan Moral
Nilai : Berani menyatakan pendapat
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks KBSM Ting. 3 m/s 48 -53
Catatan : Pelajar diminta melukis peta Konsep
Refleksi : Pelajar lebih suka dalam bentuk penceritaan

Matapelajaran : SEJARAH
Tingkatan : 3F
Tarikh : 23.02. 2012 ( KHAMIS )
Masa : 4.40 – 5.20 ptg
Tempoh : 30 minit
PENERANGAN PBS 2012
TAJUK : KAJIAN PRODUK TEMPATAN YANG TERDAPAT DI NEGARA KITA
1. Makanan
2. Pakaian
3. Kraftangan
4. Pertukangan ( Kerja kayu atau logam )
Elemen :
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. Menyatakan sebab penubuhan PBT
2. Mengemukakan ciri-ciri yang terdapat dalam PBT
Hasil Pembelajaran :
Penyerapan dan penerapan :-
Ilmu : Pendidikan Moral
Nilai : Kesanggupan berjuang untuk mempertahankan maruah bangsa
Bahan Bantu Mengajar :PBE 2012
Catatan : Nota disediakan pelajar menggariskan nota penting.
Refleksi :Pelajar Memberikan kerjasama.

Matapelajaran : BAHASA MELAYU
Tingkatan : 1E
Tarikh :24 .02.2012 ( JUMAAT )
Masa :2.35 -3.45 ptg
Tempoh : 70 minit
Novel : Istana Menanti
Sub : Sinopsis Bab 1,2 dan 3
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan makna sinopsis
2. menyatakan secara lisan sinopsis bab 1, 2 dan 3
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.11
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Pembacaan secara individu
2. Latihan mengisi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberikan
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks,
Refleksi : Pelajar suka membaca beramai-ramai.

Matapelajaran : BAHASA MELAYU ( KOMSAS )
Tingkatan : 3B
Tarikh : 24.02.2012 ( JUMAAT )
Masa : 5.10 – 6.20 ptg
Tempoh : 70 minit
ANTOLOGI TEKS ( Harga Sebuah Lukisan )
GENRE : PROSA TRADISIONAL
HIKAYAT KELANTAN
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan secara ringkas sinopsis prosa tradisonal
2. Menyatakan 4 watak yang terdapat dalam prosa
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan tema dan pengajaran dalam sajak dan kepentingan sajak dalam kehidupan
2. Pejar diminta menjawab 5 soalan kefahaman yang diberikan.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersional
Bahan Bantu Mengajar : ANTOLOGI TEKS ( Harga Sebuah Lukisan )
Catatan : Pelajar diminta menulis nota.
Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan.

Isnin, 20 Februari 2012

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( MINGGU 7 : 13- 17 FEBRUARI 2012 )

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 1E, 1D
Tarikh : 13.02.2012 ( ISNIN )
Masa :2.00 – 3.10 ptg, 5.10- 6.20 ptg
Tempoh : 70 minit
TATABAHASA : KATA KERJA
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan makna kata kerja
2. Menyatakan 2 golongan kata kerja
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan makna kata kerja
2. Menyatakan 2 golongan kata
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, M.S 21 -22 buku teks
Catatan : Semakan buku latihan
Refleksi :

Matapelajaran : SEJARAH
Tingkatan : 3C
Tarikh : 13.02.2012 ( ISNIN )
Masa : 3.25 – 4.00 ptg
Tempoh : 70 minit
Tajuk :Bab 2 ; Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu
Sub : Tanah Melayu selepas kekalahan Jepun
i. Keganasan 14 hari
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. Mengumpul maklumat tentang “Keganasan 14 Hari”
2. Menceritakan tentang latar belakang Bintang Tiga
3. Menyatakan tujuan pembentukan Pentadbiran Tentera British (BMA)
Hasil Pembelajaran :
Penyerapan dan penerapan :-
Ilmu : Pendidikan Moral
Nilai : Berani menyatakan pendapat
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks KBSM Ting. 3 m/s 44- 49
Catatan : Pelajar diminta melukis peta Konsep
Refleksi :

CATATAN : PENGAJARAN DITANGGUH KERANA GURU MENGAMBIL CRK

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 1D
Tarikh : 14.02.2012 ( SELASA )
Masa : 12.50 – 2.00 ptg
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Bab 3 :Mutiara Hitam Dari Sabah.
Karangan Format : SURAT KIRIMAN BIASA
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan format soalan surat
2. Menghasilkan surat kiriman lengkap panjangnya 180 patah perkataan
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan bentuk surat
2. Menulis contoh surat dalam buku karangan masing-masing.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks m/s 17,
Catatan : Jumlah pelajar 38
Refleksi : Pelajar lebih suka membuat secara berpasangan.


Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 3B
Tarikh : 14.02.2012 ( SELASA )
Masa : 3.25 – 4.35 ptg
Tempoh : 70 minit
TATABAHASA :
Sub: Kata Adjektif
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan makna kata adjektif
2. Menyatakan 9 golongan kata adjektif
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan makna kata adjektif
2. Menyatakan 9 golongan kata kata adjektif
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Catatan : Semakan buku latihan
Refleksi : Pelajar lebih suka dibimbing secara individu

Matapelajaran : SEJARAH
Tingkatan : 3F
Tarikh : 14.02. 2012 ( SELASA )
Masa : 4.35 -5.45 ptg
Tempoh : 70 minit
Tajuk : MALAYAN UNION
Tajuk :Bab 2 ; Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu
Sub : Tanah Melayu selepas kekalahan Jepun
i. Keganasan 14 hari
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
a. Mengumpul maklumat tentang “Keganasan 14 Hari”
b. Menceritakan tentang latar belakang Bintang Tiga
c. Menyatakan tujuan pembentukan Pentadbiran Tentera British (BMA)
Hasil Pembelajaran :
Penyerapan dan penerapan :-
Ilmu : Pendidikan Moral
Nilai : Berani menyatakan pendapat
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks KBSM Ting. 3 m/s 44- 49
Catatan : Pelajar diminta melukis peta Konsep
Refleksi : Pelajar lebih suka dalam bentuk penceritaan

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 1D
Tarikh : 15.02.2012 ( RABU )
Masa :2.00 – 3.10 ptg
Tempoh : 70 minit
Antologi : Kasut Kelopak Jantung
Genre : Pantun
Tajuk : Pantun 4 kerat ( Berjimat Cermat )
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan makna rangkap
2. menyatakan makna pantun mengikut rangkap
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.11
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan makna pantun
2. Bacaan pantun secara beramai-ramai.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks,
Refleksi : Pelajar suka membaca beramai-ramai.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 3B
Tarikh :15.02.2012 ( RABU )
Masa : 3.25 – 4.35 ptg
Tempoh : 70 minit
KARANGAN Kertas 2 Bahagian C
KarangAN Bentuk : Peribahasa
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan bentuk soalan yang dalam peperiksaan
2. Menghasilkan karanganjenis peribahasa lengkap panjangnya 180 patah perkataan
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan makna peribahasa yang diberikan
2. Menyatakan 3 kepentingan peribahasa dalam kehidupan
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Buku Kerja TES Standard m.s 53
Refleksi : Pelajar lebih suka membuat secara berpasangan.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 1E
Tarikh : 16.02.2012 ( KHAMIS )
Masa :3.40 – 4.40 ptg
Tempoh : 60 minit
Tajuk : Bab 3 :Mutiara Hitam Dari Sabah.
Karangan Format : SURAT KIRIMAN BIASA
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan format soalan surat
2. Menghasilkan surat kiriman lengkap panjangnya 180 patah perkataan
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan bentuk surat
2. Menulis contoh surat dalam buku karangan masing-masing.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks m/s 17,
Catatan : Jumlah pelajar 38
Refleksi : Pelajar lebih suka membuat secara berpasangan

Matapelajaran : SEJARAH ( Sambungan )
Tingkatan : 3C, 3F
Tarikh : 16.02. 2012 ( KHAMIS )
Masa : 12.25 -2.25 ptg,4.40 – 5.20 ptg
Tempoh : 60 minit, 30 minit
Tajuk :Bab 2 ; Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu
Sub : Tanah Melayu selepas kekalahan Jepun
i. Keganasan 14 hari
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. Mengumpul maklumat tentang “Keganasan 14 Hari”
2. Menceritakan tentang latar belakang Bintang Tiga
3. Menyatakan tujuan pembentukan Pentadbiran Tentera British (BMA)
Hasil Pembelajaran :
Penyerapan dan penerapan :-
Ilmu : Pendidikan Moral
Nilai : Berani menyatakan pendapat
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks KBSM Ting. 3 m/s 44- 49
Catatan : Pelajar diminta melukis peta Konsep
Refleksi : Pelajar lebih suka dalam bentuk penceritaan

Matapelajaran : BAHASA MELAYU
Tingkatan : 1E
Tarikh :17 .02.2012 ( JUMAAT )
Masa :2.35 -3.45 ptg
Tempoh : 70 minit
Antologi : Kasut Kelopak Jantung
Genre : Pantun
Tajuk : Pantun 4 kerat ( Berjimat Cermat )
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan makna rangkap
2. menyatakan makna pantun mengikut rangkap
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.11
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan makna pantun
2. Bacaan pantun secara beramai-ramai.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks,
Refleksi : Pelajar suka membaca beramai-ramai.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA ( KOMSAS )
Tingkatan : 3B
Tarikh : 17.02.2012 ( JUMAAT )
Masa : 5.10 – 6.20 ptg
Tempoh : 70 minit
ANTOLOGI TEKS ( Harga Sebuah Lukisan )
GENRE : PROSA TRADISIONAL
HIKAYAT KELANTAN
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan secara ringkas synopsis prosa tradisonal
2. Menyatakan 4 watak yang terdapat dalam prosa
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan tema dan pengajaran dalam sajak dan kepentingan sajak dalam kehidupan
2. Pejar diminta menjawab 5 soalan kefahaman yang diberikan.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersional
Bahan Bantu Mengajar : ANTOLOGI TEKS ( Harga Sebuah Lukisan )
Catatan : Pelajar diminta menulis nota.
Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan.