Rabu, 8 Februari 2012

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( MINGGU 2 / 9-13 JANUARI 2012 )

MINGGU 2
TARIKH : 9 - 13 JANUARI 2012
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 1E
Tarikh : 9.01.2012 ( ISNIN )
Masa :2.00 – 3.10 ptg
Tempoh : 70 minit
TATABAHASA ( Makna Tatabahasa dan Jenis Kata )
Tajuk : Pengenalan kepada Tajuk yang dipelajari di Tingkatan 1
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan makna tatabahasa
2. Menyatakan 4 golongan kata yang terdapat dalam bahasa Melayu
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan makna tatabahasa yang dipelajari
2. Menyatakan 4 golongan kata iaitu kata Nama. Kerja , Adjektif dan kata Tugas
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Catatan : Jumlah pelajar 38
Refleksi : Sesi pengenalan diri guru dan pelajar.

Matapelajaran : SEJARAH
Tingkatan : 3C
Tarikh : 9.01.2012 ( RABU )
Masa : 4.25 – 5.10 ptg
Tempoh : 70 minit
Tajuk : PEMERINTAHAN JEPUN
Sub : Kedatangan Jepun
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. Menyatakan 4 faktor yang menyebabkan Jepun menyerang Tanah Melayu
2. Menyatakan 4 cara Tentera Jepun sampai ke Tanah Melayu
Hasil Pembelajaran :
Penyerapan dan penerapan :-
Ilmu : Pendidikan Moral
Nilai : Berani menyatakan pendapat
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks KBSM Ting. 3 m/ 3- 9
Catatan : Pelajar diminta melukis peta m/ 7 dalam buku teks
Refleksi : Sesi pengenalan diri guru dan pelajar.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 1D
Tarikh : 9.01.2012 ( ISNIN )
Masa :5.10 – 6.20 ptg
Tempoh : 70 minit
TATABAHASA ( Makna Tatabahasa dan Jenis Kata )
Tajuk : Pengenalan kepada Tajuk yang dipelajari di Tingkatan 1
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan makna tatabahasa
2. Menyatakan 4 golongan kata yang terdapat dalam bahasa Melayu
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan makna tatabahasa yang dipelajari
2. Menyatakan 4 golongan kata iaitu kata Nama. Kerja , Adjektif dan kata Tugas
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Catatan : Jumlah pelajar 38
Refleksi : Sesi pengenalan diri guru dan pelajar.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 1D
Tarikh : 10.01.2012 ( SELASA )
Masa : 12.50 – 2.00 ptg
Tempoh : 70 minit
KEFAHAMAN DAN KARANGAN ( BAHASA MELAYU KERTAS II 02/2 )
Tajuk : Pengenalan kepada Tajuk yang dipelajari di Tingkatan 1
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan bentuk soalan yang dalam peperiksaan
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan soalan yang dikemukakan dalam kertas 2
2. Menyatakan peruntukkan markah yang diberikan
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Catatan : Jumlah pelajar 38
Refleksi : Pelajar lebih suka membuat secara berpasangan.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 3B
Tarikh : 10.01.2012 ( SELASA )
Masa : 3.25 – 4.35 ptg
Tempoh : 70 minit
TATABAHASA ( Makna Tatabahasa dan Jenis Kata )
Tajuk : Pengenalan kepada Tajuk yang dipelajari di Tingkatan 3
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan makna tatabahasa
2. Menyatakan 4 golongan kata yang terdapat dalam bahasa Melayu
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan makna tatabahasa yang dipelajari
2. Menyatakan 4 golongan kata iaitu kata Nama. Kerja , Adjektif dan kata Tugas
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Catatan : Jumlah pelajar 38
Refleksi : Pelajar lebih suka membuat latihan secara individu.

Matapelajaran : SEJARAH
Tingkatan : 3F
Tarikh : 10.01. 2012 ( RABU )
Masa : 4.35 -5.45 ptg
Tempoh : 70 minit
Tajuk : PEMERINTAHAN JEPUN ( SAMBUNGAN )
Sub : Kedatangan Jepun
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. Menyatakan 4 faktor yang menyebabkan Jepun menyerang Tanah Melayu
2. Menyatakan 4 cara Tentera Jepun sampai ke Tanah Melayu
Hasil Pembelajaran :
Aktiviti :
1. Pelajar diminta dan menyalin nota
2. Perbincangan bersama dengan pelajar tentang topick
Penyerapan dan penerapan :-
Ilmu : Pendidikan Moral
Nilai : Berani menyatakan pendapat
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks KBSM Ting. 3 m/ 3- 9
Catatan : Pelajar diminta melukis peta m/ 7 dalam buku teks
Refleksi : Semakan nota pelajar secara individu.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 1D
Tarikh : 11.01.2012 ( RABU )
Masa :12.50 – 2.00 ptg
Tempoh : 70 minit
KOMSAS : PENGENALAN
Tajuk : Pengenalan kepada Tajuk yang dipelajari di Tingkatan 1
Antologi : Kasut Kelopak Jantung ( KKJ )
Istana Menanti. ( IM )
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan makna komsas
2. menyatakan
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.11
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan makna komsas.
2. Menyatakan makna tema, sinopsis, gaya bahasa, plot, nilai dan pengajarn
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks,
Refleksi : Sesi pengenalan diri guru dan pelajar.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 3B
Tarikh : 11.01.2012 ( RABU )
Masa : 3.25 – 4.35 ptg
Tempoh : 70 minit
KEFAHAMAN DAN KARANGAN ( BAHASA MELAYU KERTAS II 02/2 )
Tajuk : Pengenalan kepada Tajuk yang dipelajari di Tingkatan 3
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan karangaan berformat
2. Menyatakan 4 bentuk soalan yang dikemukan dalam kertas 2
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan jenis karangan berformat dan tidak berformat.
2. Menyatakan peruntukkan markah.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks
Refleksi : Pelajar lebih suka membuat secara berpasangan.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 1E
Tarikh : 12.01.2012 ( KHAMIS )
Masa :3.25 – 4.35 ptg
Tempoh : 70 minit
KEFAHAMAN DAN KARANGAN ( BAHASA MELAYU KERTAS II 02/2 )
Tajuk : Pengenalan kepada Tajuk yang dipelajari di Tingkatan 1
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan bentuk soalan yang dalam peperiksaan
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan soalan yang dikemukakan dalam kertas 2
2. Menyatakan peruntukkan markah yang diberikan
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Catatan : Jumlah pelajar 38
Refleksi : Pelajar lebih suka membuat secara berpasangan.

Matapelajaran : SEJARAH ( Sambungan )
Tingkatan : 3F, 3C
Tarikh : 12.01. 2012 ( KHAMIS )
Masa : 4.35 -5.10 ptg,5.45 – 6.20 ptg
Tempoh : 35 minit
Tajuk : PEMERINTAHAN JEPUN
Sub : Kedatangan Jepun
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. Menyatakan 4 faktor yang menyebabkan Jepun menyerang Tanah Melayu
2. Menyatakan 4 cara Tentera Jepun sampai ke Tanah Melayu
Hasil Pembelajaran :
Penyerapan dan penerapan :-
Ilmu : Pendidikan Moral
Nilai : Berani menyatakan pendapat
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks KBSM Ting. 3 m/ 3- 9
Catatan : Pelajar diminta melukis peta m/ 7 dalam buku teks
Refleksi : Pelajar memberikan kerjasama..

Matapelajaran : BAHASA MELAYU
Tingkatan : 1E
Tarikh :13 .01.2012 ( JUMAAT )
Masa :2.35 -3.45 ptg
Tempoh : 70 minit
KOMSAS : PENGENALAN
Tajuk : Pengenalan kepada Tajuk yang dipelajari di Tingkatan 1
Antologi : Kasut Kelopak Jantung ( KKJ )
Istana Menanti. ( IM )
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan makna komsas
2. menyatakan
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.11
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan makna komsas.
2. Menyatakan makna tema, sinopsis, gaya bahasa, plot, nilai dan pengajarn
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks,
Refleksi : Sesi pengenalan diri guru dan pelajar.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA ( KOMSAS )
Tingkatan : 3B
Tarikh : 13.01.2012 ( JUMAAT )
Masa : 5.10 – 6.20 ptg
Tempoh : 70 minit
Tajuk : ANTOLOGI TEKS ( Harga Sebuah Lukisan )
SUB :PROSA TRADISIONAL
Pengenalan kepada Pantun;-
1. Pantun Empat Kerat ( Muafakat )
2. Pantun Nasihat ( Bersatu Hati )
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan apakah dimaksudkan dengan rangkap, baris, pembayang dan maksud pantun.
2. Menyatakan jenis rima yang digunakan dalam pantun : abab atau aaaa
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan tema dan pengajaran dalam pantun dan kepentingan pantun dalam kehidupan
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersional
Bahan Bantu Mengajar : ANTOLOGI TEKS ( Harga Sebuah Lukisan )
Catatan : Pelajar diminta menulis nota.
Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan.

Tiada ulasan: