Khamis, 3 Mei 2012

RPH MINGGU 13 ( 26 -30 MAC 2012 )

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA Tingkatan : 1E, 1D Tarikh : 26.03.2012 ( ISNIN ) Masa :2.00 – 3.10 ptg, 5.10- 6.20 ptg Tempoh : 70 minit TATABAHASA : KATA KERJA Sub: Kata Nama Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat : 1. menyatakan makna kata kerja 2. Menyatakan 2 golongan kata kerja Hasil Pembelajaran : Fokus Utama : 1.1 Fokus Sampingan : 1.2 Aktiviti : 1. Perbincangan makna kata kerja 2. Menyatakan 2 golongan kata Penyerapan dan penerapan : Ilmu : Pendidikan Moral Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, M.S 21 -22 buku teks Catatan : Semakan buku latihan Refleksi : Matapelajaran : SEJARAH Tingkatan : 3C Tarikh : 26.03.2012 ( ISNIN ) Masa : 3.25 – 4.00 ptg Tempoh : 70 minit Tajuk :Bab 2 ; Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu Sub : Tanah Melayu selepas kekalahan Jepun i. Keganasan 14 hari Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat : 1. Mengumpul maklumat tentang “Keganasan 14 Hari” 2. Menceritakan tentang latar belakang Bintang Tiga 3. Menyatakan tujuan pembentukan Pentadbiran Tentera British (BMA) Hasil Pembelajaran : Penyerapan dan penerapan :- Ilmu : Pendidikan Moral Nilai : Berani menyatakan pendapat Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks KBSM Ting. 3 m/s 44- 49 Catatan : Pelajar diminta melukis peta Konsep Refleksi : Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA Tingkatan : 1D Tarikh : 27.03.2012 ( SELASA ) Masa : 12.50 – 2.00 ptg Tempoh : 70 minit Tajuk : Bab 3 :Mutiara Hitam Dari Sabah. Karangan Format : SURAT KIRIMAN BIASA Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat : 1. menyatakan format soalan surat 2. Menghasilkan surat kiriman lengkap panjangnya 180 patah perkataan Hasil Pembelajaran : Fokus Utama : 1.1 Fokus Sampingan : 1.2 Aktiviti : 1. Perbincangan bentuk surat 2. Menulis contoh surat dalam buku karangan masing-masing. Penyerapan dan penerapan : Ilmu : Pendidikan Moral Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks m/s 17, Catatan : Jumlah pelajar 38 Refleksi : Pelajar lebih suka membuat secara berpasangan. Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA Tingkatan : 3B Tarikh : 27.03.2012 ( SELASA ) Masa : 3.25 – 4.35 ptg Tempoh : 70 minit TATABAHASA : Sub: Kata Adjektif Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat : 1. menyatakan makna kata adjektif 2. Menyatakan 9 golongan kata adjektif Hasil Pembelajaran : Fokus Utama : 1.1 Fokus Sampingan : 1.2 Aktiviti : 1. Perbincangan makna kata adjektif 2. Menyatakan 9 golongan kata kata adjektif Penyerapan dan penerapan : Ilmu : Pendidikan Moral Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan Catatan : Semakan buku latihan Refleksi : Pelajar lebih suka dibimbing secara individu Matapelajaran : SEJARAH Tingkatan : 3F Tarikh : 27.03. 2012 ( SELASA ) Masa : 4.35 -5.45 ptg Tempoh : 70 minit Tajuk : MALAYAN UNION Tajuk :Bab 2 ; Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu Sub : Tanah Melayu selepas kekalahan Jepun i. Keganasan 14 hari Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat : a. Mengumpul maklumat tentang “Keganasan 14 Hari” b. Menceritakan tentang latar belakang Bintang Tiga c. Menyatakan tujuan pembentukan Pentadbiran Tentera British (BMA) Hasil Pembelajaran : Penyerapan dan penerapan :- Ilmu : Pendidikan Moral Nilai : Berani menyatakan pendapat Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks KBSM Ting. 3 m/s 44- 49 Catatan : Pelajar diminta melukis peta Konsep Refleksi : Pelajar lebih suka dalam bentuk penceritaan Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA Tingkatan : 1D Tarikh : 28.03.2012 ( RABU ) Masa :2.00 – 3.10 ptg Tempoh : 70 minit Antologi : Kasut Kelopak Jantung Genre : Pantun Tajuk : Pantun 4 kerat ( Berjimat Cermat ) Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat : 1. menyatakan makna rangkap 2. menyatakan makna pantun mengikut rangkap Hasil Pembelajaran : Fokus Utama : 1.11 Fokus Sampingan : 1.2 Aktiviti : 1. Perbincangan makna pantun 2. Bacaan pantun secara beramai-ramai. Penyerapan dan penerapan : Ilmu : Pendidikan Moral Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Refleksi : Pelajar suka membaca beramai-ramai. Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA Tingkatan : 3B Tarikh :28.03.2012 ( RABU ) Masa : 3.25 – 4.35 ptg Tempoh : 70 minit KARANGAN Kertas 2 Bahagian C KarangAN Bentuk : Peribahasa Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat : 1. menyatakan bentuk soalan yang dalam peperiksaan 2. Menghasilkan karanganjenis peribahasa lengkap panjangnya 180 patah perkataan Hasil Pembelajaran : Fokus Utama : 1.1 Fokus Sampingan : 1.2 Aktiviti : 1. Perbincangan makna peribahasa yang diberikan 2. Menyatakan 3 kepentingan peribahasa dalam kehidupan Penyerapan dan penerapan : Ilmu : Pendidikan Moral Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal Bahan Bantu Mengajar : Buku Kerja TES Standard m.s 53 Refleksi : Pelajar lebih suka membuat secara berpasangan. Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA Tingkatan : 1E Tarikh : 29.03.2012 ( KHAMIS ) Masa :3.40 – 4.40 ptg Tempoh : 60 minit Tajuk : Bab 3 :Mutiara Hitam Dari Sabah. Karangan Format : SURAT KIRIMAN BIASA Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat : 1. menyatakan format soalan surat 2. Menghasilkan surat kiriman lengkap panjangnya 180 patah perkataan Hasil Pembelajaran : Fokus Utama : 1.1 Fokus Sampingan : 1.2 Aktiviti : 1. Perbincangan bentuk surat 2. Menulis contoh surat dalam buku karangan masing-masing. Penyerapan dan penerapan : Ilmu : Pendidikan Moral Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks m/s 17, Catatan : Jumlah pelajar 38 Refleksi : Pelajar lebih suka membuat secara berpasangan Matapelajaran : SEJARAH ( Sambungan ) Tingkatan : 3C, 3F Tarikh : 29.03. 2012 ( KHAMIS ) Masa : 12.25 -2.25 ptg,4.40 – 5.20 ptg Tempoh : 60 minit, 30 minit Tajuk :Bab 2 ; Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu Sub : Tanah Melayu selepas kekalahan Jepun i. Keganasan 14 hari Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat : 1. Mengumpul maklumat tentang “Keganasan 14 Hari” 2. Menceritakan tentang latar belakang Bintang Tiga 3. Menyatakan tujuan pembentukan Pentadbiran Tentera British (BMA) Hasil Pembelajaran : Penyerapan dan penerapan :- Ilmu : Pendidikan Moral Nilai : Berani menyatakan pendapat Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks KBSM Ting. 3 m/s 44- 49 Catatan : Pelajar diminta melukis peta Konsep Refleksi : Pelajar lebih suka dalam bentuk penceritaan Matapelajaran : BAHASA MELAYU Tingkatan : 1E Tarikh :30 .03.2012 ( JUMAAT ) Masa :2.35 -3.45 ptg Tempoh : 70 minit Antologi : Kasut Kelopak Jantung Genre : Pantun Tajuk : Pantun 4 kerat ( Berjimat Cermat ) Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat : 1. menyatakan makna rangkap 2. menyatakan makna pantun mengikut rangkap Hasil Pembelajaran : Fokus Utama : 1.11 Fokus Sampingan : 1.2 Aktiviti : 1. Perbincangan makna pantun 2. Bacaan pantun secara beramai-ramai. Penyerapan dan penerapan : Ilmu : Pendidikan Moral Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Refleksi : Pelajar suka membaca beramai-ramai. Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA ( KOMSAS ) Tingkatan : 3B Tarikh : 30.03.2012 ( JUMAAT ) Masa : 5.10 – 6.20 ptg Tempoh : 70 minit ANTOLOGI TEKS ( Harga Sebuah Lukisan ) GENRE : SYAIR SYAIR PANDUAN UNTUK REMAJA Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat : 1. menyatakan secara ringkas maksud syair setiap rangkap 2. Menyatakan 4 nilai dan pengajarn yang dibuat dari pembacaan syair. Hasil Pembelajaran : Fokus Utama : 1.1 Fokus Sampingan : 1.2 Aktiviti : 1. Perbincangan tema dan pengajaran dalam syair dan kepentingan syair dalam kehidupan 2. Pejar diminta menjawab 5 soalan kefahaman yang diberikan. Penyerapan dan penerapan : Ilmu : Pendidikan Moral Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersional Bahan Bantu Mengajar : ANTOLOGI TEKS ( Harga Sebuah Lukisan ) Catatan : Pelajar diminta menulis nota. Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan.

Tiada ulasan: