Isnin, 5 Mac 2012

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN : MINGGU 8 ( 20 - 24 FEBRUARI 2012 )

Matapelajaran : BAHASA MELAYU
Tingkatan : 1E, 1D
Tarikh : 20.02.2012 ( ISNIN )
Masa :2.00 – 3.10 ptg, 5.10- 6.20 ptg
Tempoh : 70 minit
TATABAHASA : KATA ADJEKTIF
Sub: Bentuk Kata Adjektif
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan makna kata adjektif
2. Menyatakan 9 bentuk kata kerja
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan makna kata adjektif
2. Menyatakan 2 golongan kata
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, M.S 36 -37 buku teks
Catatan : Semakan buku latihan
Refleksi : Latihan secara individu.

Matapelajaran : SEJARAH
Tingkatan : 3C
Tarikh : 20.02.2012 ( ISNIN )
Masa : 3.25 – 4.00 ptg
Tempoh : 35 minit
Tajuk: PENERANGAN PBS 2012
TAJUK : KAJIAN PRODUK TEMPATAN YANG TERDAPAT DI NEGARA KITA
1. Makanan
2. Pakaian
3. Kraftangan
4. Pertukangan ( Kerja kayu atau logam )
Elemen :
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. Menyatakan sebab penubuhan PBT
2. Mengemukakan ciri-ciri yang terdapat dalam PBT
Hasil Pembelajaran :
Penyerapan dan penerapan :-
Ilmu : Pendidikan Moral
Nilai : Kesanggupan berjuang untuk mempertahankan maruah bangsa
Bahan Bantu Mengajar :PBE 2012
Catatan : Nota disediakan pelajar menggariskan nota penting.
Refleksi :Pelajar Memberikan kerjasama.

Matapelajaran : BAHASA MELAYU
Tingkatan : 1D
Tarikh : 21.02.2012 ( SELASA )
Masa : 12.50 – 2.00 ptg
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Bab 4 : MANISNYA SENYUMANMU
Karangan: SURAT KIRIMAN RASMI
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan format soalan surat rasmi
2. Menghasilkan surat kiriman lengkap panjangnya 180 patah perkataan
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan bentuk surat rasmi
2. Menulis contoh surat rasmi dalam buku karangan masing-masing.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Buku Nota Efektif m/s 17,
Catatan : Jumlah pelajar 38
Refleksi : Pelajar lebih suka membuat secara berpasangan.


Matapelajaran : BAHASA MELAYU
Tingkatan : 3B
Tarikh : 21.02.2012 ( SELASA )
Masa : 3.25 – 4.35 ptg
Tempoh : 70 minit
TATABAHASA :
Sub: Kata Adjektif ( Sambungan )
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan makna kata adjektif
2. Menyatakan 9 golongan kata adjektif
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan makna kata adjektif
2. Menyatakan 9 golongan kata kata adjektif
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Catatan : Semakan buku latihan
Refleksi : Pelajar lebih suka dibimbing secara individu


Matapelajaran : SEJARAH
Tingkatan : 3F
Tarikh : 21.02. 2012 ( SELASA )
Masa : 4.35 -5.45 ptg
Tempoh : 70 minit
Tajuk : MALAYAN UNION
Tajuk :Bab 2 ; Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu
i. Tujuan Penubuhan
ii. Ciri-ciri Malayan Union.
Sub
Reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
a. Menyatakan sebab penubuhan Malayan Union
b. Mengemukakan cirri-ciri Perlembagaan Malayan Union
c. Mentakrifkan konsep Jus Soli
Hasil Pembelajaran :
Penyerapan dan penerapan :-
Ilmu : Pendidikan Moral
Nilai : Berani menyatakan pendapat
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks KBSM Ting. 3 m/s 48 -53
Catatan : Pelajar diminta melukis peta Konsep
Refleksi : Pelajar lebih suka dalam bentuk penceritaan

Matapelajaran : BAHASA MELAYU
Tingkatan : 1D
Tarikh : 22.02.2012 ( RABU )
Masa :2.00 – 3.10 ptg
Tempoh : 70 minit
Novel : Istana Menanti
Sub : Sinopsis Bab 1,2 dan 3
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan makna sinopsis
2. menyatakan secara lisan sinopsis bab 1, 2 dan 3
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.11
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Pembacaan secara individu
2. Latihan mengisi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberikan
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks,
Refleksi : Pelajar suka membaca beramai-ramai.


Matapelajaran : BAHASA MELAYU
Tingkatan : 3B
Tarikh :22.02.2012 ( RABU )
Masa : 3.25 – 4.35 ptg
Tempoh : 70 minit
KARANGAN Kertas 2 Bahagian C
Peribahasa : Belakang parang kalau diasah akan menjadi tajam.
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan bentuk soalan yang dalam peperiksaan
2. Menghasilkan karangan jenis peribahasa lengkap panjangnya 180 patah perkataan
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan makna peribahasa yang diberikan
2. Menyatakan 3 kepentingan peribahasa dalam kehidupan
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Buku Kerja TES Standard m.s 53
Refleksi : Pelajar lebih suka membuat secara berpasangan.

Matapelajaran : BAHASA MELAYU
Tingkatan : 1E
Tarikh : 23.02.2012 ( KHAMIS )
Masa :3.40 – 4.40 ptg
Tempoh : 60 minit
Tajuk : Bab 4 : MANISNYA SENYUMANMU
Karangan: SURAT KIRIMAN RASMI
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan format soalan surat rasmi
2. Menghasilkan surat kiriman lengkap panjangnya 180 patah perkataan
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan bentuk surat rasmi
2. Menulis contoh surat rasmi dalam buku karangan masing-masing.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Buku Nota Efektif m/s 17,
Catatan : Jumlah pelajar 38
Refleksi : Pelajar lebih suka membuat secara berpasangan.

Matapelajaran : SEJARAH ( Sambungan )
Tingkatan : 3C,
Tarikh : 23.02. 2012 ( KHAMIS )
Masa : 12.25 -2.25 ptg,4.40 – 5.20 ptg
Tempoh : 60 minit, 30 minit
Tajuk :Bab 2 ; Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu
i. Tujuan Penubuhan
ii. Ciri-ciri Malayan Union.
Sub
Reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
a. Menyatakan sebab penubuhan Malayan Union
b. Mengemukakan ciri-ciri Perlembagaan Malayan Union
c. Mentakrifkan konsep Jus Soli
Hasil Pembelajaran :
Penyerapan dan penerapan :-
Ilmu : Pendidikan Moral
Nilai : Berani menyatakan pendapat
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks KBSM Ting. 3 m/s 48 -53
Catatan : Pelajar diminta melukis peta Konsep
Refleksi : Pelajar lebih suka dalam bentuk penceritaan

Matapelajaran : SEJARAH
Tingkatan : 3F
Tarikh : 23.02. 2012 ( KHAMIS )
Masa : 4.40 – 5.20 ptg
Tempoh : 30 minit
PENERANGAN PBS 2012
TAJUK : KAJIAN PRODUK TEMPATAN YANG TERDAPAT DI NEGARA KITA
1. Makanan
2. Pakaian
3. Kraftangan
4. Pertukangan ( Kerja kayu atau logam )
Elemen :
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. Menyatakan sebab penubuhan PBT
2. Mengemukakan ciri-ciri yang terdapat dalam PBT
Hasil Pembelajaran :
Penyerapan dan penerapan :-
Ilmu : Pendidikan Moral
Nilai : Kesanggupan berjuang untuk mempertahankan maruah bangsa
Bahan Bantu Mengajar :PBE 2012
Catatan : Nota disediakan pelajar menggariskan nota penting.
Refleksi :Pelajar Memberikan kerjasama.

Matapelajaran : BAHASA MELAYU
Tingkatan : 1E
Tarikh :24 .02.2012 ( JUMAAT )
Masa :2.35 -3.45 ptg
Tempoh : 70 minit
Novel : Istana Menanti
Sub : Sinopsis Bab 1,2 dan 3
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan makna sinopsis
2. menyatakan secara lisan sinopsis bab 1, 2 dan 3
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.11
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Pembacaan secara individu
2. Latihan mengisi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberikan
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks,
Refleksi : Pelajar suka membaca beramai-ramai.

Matapelajaran : BAHASA MELAYU ( KOMSAS )
Tingkatan : 3B
Tarikh : 24.02.2012 ( JUMAAT )
Masa : 5.10 – 6.20 ptg
Tempoh : 70 minit
ANTOLOGI TEKS ( Harga Sebuah Lukisan )
GENRE : PROSA TRADISIONAL
HIKAYAT KELANTAN
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan secara ringkas sinopsis prosa tradisonal
2. Menyatakan 4 watak yang terdapat dalam prosa
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan tema dan pengajaran dalam sajak dan kepentingan sajak dalam kehidupan
2. Pejar diminta menjawab 5 soalan kefahaman yang diberikan.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersional
Bahan Bantu Mengajar : ANTOLOGI TEKS ( Harga Sebuah Lukisan )
Catatan : Pelajar diminta menulis nota.
Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan.

Tiada ulasan: